Poniedziałek - Piątek 08:00-16:00
info@spoldzielniab2b.pl

INTERNACJONALIZACJE

 

Szukasz nowych możliwości w eksporcie? Marzysz o rozszerzeniu swojej działalności na rynki zagraniczne, lecz niepewnie się czujesz na nieznanym rynku i boisz się zaryzykować pieniądze? Wykorzystaj szansę i pozyskaj z nami środki na internacjonalizację!

Internacjonalizacja to świetna okazja dla Polski, aby zaistnieć na rynku międzynarodowym, ale przede wszystkim szansa dla Ciebie, aby rozwinąć swój biznes!

 

ODKRYJ NOWE MOŻLIWOŚCI SWOJEGO BIZNESU I ODNIEŚ SUKCES NA ZAGRANICZNYCH RYNKACH!

Już dziś z naszą pomocą skorzystaj z możliwości pozyskania środków na internacjonalizację swojej firmy. W prosty i logiczny sposób przekażemy Ci najważniejszą wiedzę o możliwościach pozyskania środków oraz pomożemy w wypełnieniu wszystkich potrzebnych dokumentów.

 

 

Sprawdź, czy Twoja firma może otrzymać środki na internacjonalizację. Oto kryteria:

 • Firma prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego) potwierdzoną wpisem do rejestru;
 • Firma nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.2 POPW;
 • Firma jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (poniżej 250 pracowników lub poniżej 50 mln euro obrotu rocznego);
 • Firma w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie spełnia łącznie następujące warunki: - osiągnął przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym; - osiągnął nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji;
 • EBIDTA nie mniejsza niż 150 tys. PLN – aby projekt nie był zbyt małej wartości;
 • Firma posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który ma potencjał sprzedażowy na nowym rynku zagranicznym;

Co możesz sfinansować w ramach projektu ?

 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych do 100 tys. zł (w tym oprogramowania)

Zakup drobnych środków trwałych do 117,5 tys. zł

Zakup usługi wyszukiwania i umówienia potencjalnych klientów na rynkach zagranicznych

Zakup usług marketingowych i doradczych, jak np.:

 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej;
 • projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych;
 • projektowania stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, sklepów internetowych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów;
 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych;
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);
 • przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny;
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych;
 • wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych;
 • szkoleń;
 • projektowania procesów technologicznych lub logistycznych;

Przedsiębiorca może w ramach projektu brać udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, koszty kwalifikowane projektu obejmują między innymi:

 • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej;
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji;
 • podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach;
 • reklamę w mediach targowych;
 • organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;
Udostępnij
Skip to content