Poniedziałek - Piątek 08:00-16:00
info@spoldzielniab2b.pl

#wy pytacie

Chętnie odpowiemy na Wasze pytania

Jak wygląda odwołanie się do wyników dotacji?

Kto może ubiegać się o dotacje na start?

Czy do dotacji potrzebny jest wkład własny?

Tak.
 
Pamiętaj, że:
 
Kwota wkładu własnego jest w dużej mierze uzależniona od programu, w którym starasz się o dotację. Może to być przedział od 15% do 50%.
Wkład własny mogą stanowić także narzędzia, a także wyposażenie, z których będziesz korzystał w swojej działalności, np. komputer, drukarka, telefon, samochód. Najlepiej posiadać na każdy sprzęt fakturę lub paragon, aby w razie konieczności potwierdzić, iż jest to Twoja własność.
 
Wyjątkiem jest dotacja pobierana z Urzędu Pracy. Urząd Pracy dysponuje środkami, które są przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych. To dzięki nim, bezrobotni mogą złożyć wniosek o przyznanie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.
Nie mają obowiązku wnosić wkładu własnego. Ale można. Nawet małe ilości.
 
Dlaczego?
 
Bo to dowodzi, że wnioskodawcy zależy na przedsięwzięciu i jest gotów przeznaczyć własne środki na rozwój biznesu.

Czy można wziąć drugi raz dotację z urzędu pracy?

Niestety nie można.
 
Wyjaśnia to Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 
§ 1. 1. Rozporządzenie określa w pkt 3) szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwanych dalej „dofinansowaniem”.
 
W związku z tym, dotacja z Urzędu Pracy to środki jednorazowe. Jeżeli po spełnieniu warunków otrzymałeś już dotację z UP to drugi raz już nie możesz się o nią ubiegać.
Jeżeli nadal masz tysiące pytań a zero odpowiedzi. Napisz do nas, a my chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Ilu pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności należy zatrudnić, aby przestać płacić kary na PFRON?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe lub usługowe, obecnie, jeśli Twoja firma zatrudnia 25 pracowników [zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy na umowę o pracę] i nie zatrudnia osób z niepełnosprawnością ponosisz karę na rzecz PFRON w wysokości 3327,99 miesięcznie.
 
Wystarczyłoby, aby w Twojej firmie wskaźnik osób z niepełnosprawnością był na wysokości 6%, a więc 1,5 etatu.
 
To tak wiele?
Zastanów się. Im większa firma oraz im więcej osób firma zatrudnia, tym WIĘKSZE KARY PŁACI.
Pracodawcy, bardzo często mają obawy (niesłuszne) związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością. Myślą, że tacy pracownicy będą mniej lub gorzej pracować niż inni.
 
Zdradzić Ci tajemnicę?
Jesteśmy najlepszym dowodem na to, że pracownicy z niepełnosprawnością są rzetelni i pracowici. To pracownicy, którzy uwielbiają się dokształcać i chłonąć wiedzę garściami.
 
Zatem, może warto się nad tym zastanowić.

Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać dotację z urzędu pracy?

Czy osoba pracująca na etacie może otrzymać dotację na założenie własnej działalności gospodarczej?

W przypadku gdy jesteś zatrudniony nie możesz starać się o dotację z Urzędu Pracy. Z takiej dotacji mogą skorzystać wyłącznie osoby bezrobotne.
Na szczęście istnieją inne możliwości otrzymania dotacji.
 
Po pierwsze – dotacje unijne
Pomimo tego, że dotacje unijne są przeważnie kierowane do osób bezrobotnych to czasami można spotkać się z pewnymi wyjątkami.
Najwięcej informacji znajdziesz w regulaminie każdej dotacji.
Niekiedy pojawiają się informacje, że osoby pracujące mogą aplikować na daną dotację przy spełnieniu określonych warunków, np.
  • Jesteś osobą, której grozi zwolnienie
  • Pracodawca nie chce przedłużyć z Tobą umowy
  • Zarabiasz połowę stawki wynikającej z minimalnego wynagrodzenia
 
Po drugie – Lokalne Grupy Działania
W LGD mogą aplikować również osoby pracujące.
 
Jak widzisz możliwości jest wiele.
Nie trać więc czasu i zajmij się tym, co jest Twoją pasją.

Kto odpowiada za dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością?

Zgodnie z art. 23a 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.) pracodawca jest zobowiązany do dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Ustawa nie precyzuje jak dokładnie ma wyglądać dostosowanie stanowiska. Pracodawca więc może przystosować już istniejące stanowisko lub stworzyć nowe.
 
Należy zauważyć, iż pracodawca jest zobowiązany do przystosowania także pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, tj. toalet, szatni, jadalni, do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 
I tutaj pojawia się dylemat.
 
Z reguły pracodawcy, którzy chcą zatrudniać osoby z niepełnosprawnością, jednak często obawiają się, że będą musieli przeorganizować całe swoje biuro. A więc zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością wiążę się też z kosztami. I co teraz?
 
Nic bardziej mylnego.
 
Pamiętajmy, że rodzajów niepełnosprawności jest bardzo dużo. Indywidualizm każdej niepełnosprawności sprawia, że mamy różne ograniczenia, mamy różne dysfunkcje i choroby. I to właśnie powinien wziąć pod uwagę pracodawca zatrudniający osobę z niepełnosprawnością.
Nie ma jednolitej instrukcji, która dokładnie powiedziałaby pracodawcy na co zwrócić uwagę, jak powinno wyglądać stanowisko pracy itp.
 
Najważniejsze jest dostosowanie stanowiska do konkretnej osoby. Przy tym może pomóc właśnie osoba z niepełnosprawnością. To ona doskonale wie jakie ma ograniczenia, w czym można jej pomóc.

Czy dotacje unijne są bezzwrotne?

Dotacje unijne są bezzwrotne. Oznacza to, że nie musimy ich oddawać czy spłacać jak w przypadku kredytu.

W momencie, gdy beneficjent, który otrzymał dotację nie wywiąże się z umowy podpisanej z instytucją, przyznającą dotację, wówczas jest zmuszony do zwrócenia otrzymanej dotacji. Przykładem może być wydanie pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem. Pamiętaj, że w każdej umowie/ regulaminie przyznawania dotacji jest informacja o tym, jakie są warunki, aby dotacja była bezzwrotna.

Zapraszamy do kontaktu.

Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie.
Udostępnij
Skip to content